Terapi. Metode og tilgang

Følelser og relationer

Jeg arbejder først og fremmest følelsesorienteret. Vi lærer igennem dine følelser om dine behov, om din frygt og om dine forcer. Når du fortæller om væsentlige emner fra dit liv kommer du i kontakt med følelserne. Det kan være en knude i maven, spændinger i ansigtet, i skuldrene, en stramning eller klump i halsen eller kort åndedræt. Sådanne fysiske opdagelser forsøger vi at udforske, forstå og pleje i terapien. Ofte er kroppen bange og spænder op, fordi den mener situationen er farlig baseret på tidligere erfaringer. Formålet er at du bliver  klogere på dig selv og dine behov og ændre på vigtige handlinger i dit liv. 

Altid i relation

Vi arbejder altid med de relationer du er i, fordi jeg tager udgangspunkt i det forhold, at vi som mennesker altid er i relation til andre. Vi bliver os selv igennem vores kontakt til andre. Derfor er det meget almindeligt at alt det der gør ondt, starter med en følelse af at føle sig misforstået eller afvist af sine nærmeste eller vigtige mennesker omkring os. Det vil så være i præcis de følelser og de historier vi tager fat. De tidlige relationer, som mor og far, søskende og nærmiljø, er afgørende for vores selvforståelse og identitet. Det er derfor vigtigt at arbejde med sin bevidsthed som voksen, så vi ser de muligheder vi har for følelsesmæssig og identitetsmæssig udvikling. Vi bliver ved med at udvikle os igennem vores kontakter til andre mennesker. Det kan være godt at få hjælp til - og få bevidsthed om.

Mening med livet 

Vi må selv finde en mening med det hele. Også midt i håbløshed og ensomhed.

Vi skal strikke en meningsfuld hverdag sammen ud fra de mennesker og meningssammenhænge vi har mulighed for at deltage i. Vi binder os til livet igennem engagement og kærlighed for ikke at blive isolerede og ensomme. Det er en voldsom udfordring for den, der er ramt af depression, lige har mistet sin partner eller sit arbejde, eller finder sig selv ensom og værdiløs midt i livets kriser. Det kan være sygdom, skilsmisse og dødsfald, der pludselig har forvandlet alt det, der før var selvfølgeligt og meningsfuldt til tomt og kaotisk. Vi er derfor nødt til at være kreative i synet på livet, dets mening og de måder vi kan forbinde os med det på. Det kan være godt at få hjælp her. At få en sparringspartner ind i det kaotiske retningsløse liv. Sådan en sparring kan jeg være.

 

Feed Back informed tretement FIT

Efter 2-4 sæsioner laver jeg en skriftlig opsumering, som jeg emailer til dig til din godkendelse, eftertanke og respons.

Evidensbaseret terapi der virker og måles, vores fælles status!

Det er bevist at det afgørende for om behandlingen har effekt er tilliden og åbenheden imellem mig og dig, dit eget engagement og ansvar, metoden, et skarpt følelsesfokuseret focus og vores tro på forandring og udvikling. Jeg har nogle særlige redskaber som har til formål at sikre en tillidsfuld og åben dialog, en fælles indsigt i progres og en vedvarende målorietering. Væsentligst 80% er tillid, som jeg vil gøre alt for at skabe og som du vurderer løbende.

I begyndelsen af hver sess.æion laver vi hurtigt overblik over hvordan du har det og hvad du har særligt brug for at arbejde med. Det foregår igennem at du peger på 4 forskellige skalaer fra 1-10 og markerer hvor  du omtrentligt befinder dig.

Skalaerne ser således ud:

1. Migselv, har jeg ok ballance, har jeg kunnet sove, har jeg været tryg eller har jeg følt angst?

0----------------------------------------------------------------------------------x------------------10

2. Mine nærmeste reletioner. Partner, forældre, bedste ven, børn. Er der tvister, er der skam, er der åbenhed, får jeg det jeg har brug for i mine relationer?

0-------------------x-----------------------------------------------------------------------------------10

3. Arbejdet, samfund, skole, bekendte. Kan jeg nå det, er jeg stresset, er jeg bange for ikke at være god nok her eller præsterer jeg og trives?

0-------------------------------------------------------------------------------X------------------------10

4. Generelt velbefindende / andet.

0---------------------------------------------------------------------------------------------------------10

Dette billede giver os et overblik på din trivsel her og nu og viser over nogle sæssioner hvordan du har bevæget dig. Hvis behandlingen ikke har virket og trivslen ikke er forøget, så må vi ændre noget i samarbejdet. Der kan være skam, blufærdighed, fortrængninger eller niklisering af egne problemer og følelser, som hindre adgangen til at arbejdet med og få støttet til de ting, der virkelig er på færde og tynger dig.

Tilliden imellem os og focus på dine følelser er afgørende for effekten.

Vi afslutter hver sæssion med at du vurderer hvordan timen er gået.

Følte jeg mig fuldstændig forstået ?

Havde jeg tillid.?

Ramte vi alle de emner der er vigtigst for mig ?

Denne evaluering har til formål at forbedre vores relation, fange alle misforståelser og ikke indfriede forventninger op, og tage ansvar og hånd om dem. Det er et redskab der sikre at du som klient er engageret i din behandling og tager ansvar. 

Hvad nytter terapien for et dybt såret eller krænket menneske?

Der er min opgave at skabe et trygt rum, hvor alt føles tilladt at sige og hvor man får muligheden for at blive hørt og forstået på et seriøst plan. Så snart en smerte bliver delt og forstået, så bliver den meningsfuldere og lettere at bære. Ofte er en del af sorgen eller problemet vores egen eller frygten for, andres kritik. når vi ikke lever op til tidligt indlejrede normer eller forestillinger om hvordan li vet skal leves. Her er det vigtigt med hjælp til at forstå og respektere sine egne behov og begrænsninger. derefter kan der ske en udvikling.

Vævet ind i hinanden og skabt af hinanden, derfor er skammen farlig.

Vi mennesker er ikke kun til som isolerede, enkelte selvstændige individer. Vi har lært hvem vi er af dem der står ved siden af os. De nærmeste har igennem deres respons til os, lært os, hvad det er vi føler og hvad det er vi står for. Vi forstår os selv i den andens spejlbillede og hele vores identitet er vævet ind i et selvfølgeligt samspil på godt og ondt. Både eksistentialisterne og neoroforskerne beskriver vores 100% afhængighed af hinanden. Hele vejen op igennem udviklingen og i den stadige definationen af os selv med både følelser og identitet. Udvikling foregår inden i os, men imellem mennesker.

I kriser beskriver mange en følelse af rodløshed og sårbarhed, som de aldrig har oplevet før og som de skammer sig over. Skammen får os til at trække os væk fra kontakter, i frygt for ikke at blive forstået eller i frygt for ikke at blive rummet. Skammen er farlig for os, når den er vedvarende. Her er der god grund til at søge hjælp og forståelse, så smerten, skammen, ensomheden, forvirringen og vreden kan blive foldet ud. Allerede i forståelse og genkendelse opstår ofte bevægelse og nye grin og oplevelser, som føles varme og meningsfulde.

Når klienten igen bliver forstået og fortrolig med sig selv i terapien, vil han/hun, igen kunne dele med sine egne omgielser uden det føles farligt og uden at føle sig forkert. Man kan i terapien finde overskudet /støtten til at stå ved sig selv! selv om det kan betyde forandring og brud.