Parterapi i Holte

Kriser i dit parforhold er barske og opslidende! Vi arbejder imod at I føler jer 100 % forstået af hinanden og kan møde i hinandens sårbarhed, så forsvinder angst, uro og spænding af sig selv. I kan begynde, at give hinanden det, de hver især har brug for. Ømhed, kærlighed og tillid genopstår.

 I parterapien arbejder vi for gensidig forståelse og tillid, så du igen tør række ud, når du har brug for din partner.

Jeg tilbyder parterapi i Holte i min klinik på Attemosevej 93 og på Knabrostræde 3, 3. Sal th. Kbh k. Jeg arbejder med par, som er gledet fra hinanden og måske har mistet tilliden og passionen. Par der har oplevet svigt fra hinanden i svære situationer. Det kan også være svigt i utroskab, som kræver vedvarende forståelse og omsorg fra den, der har været utro. Par der oplever kriser, hvor de ikke lykkes med at hjælpe hinanden igennem.

 

   Bekæmp det negative samspil

Det forekommer ofte, at man har behov for sin partner uden at man får kommunikeret dette. Man føler, at det burde sige sig selv hvad man har brug for. Den sårede part trækker sig og viser i stedet, at han/hun vil klare sig selv. Samtidig kan den anden part opleve, at det er vanskeligt at være nær hinanden i den svære tid, og føler sig forkert og afvist.

Ofte ligger gamle svigt og fylder imellem parterne. Det er hårdt og svært at have konflikter, afstand og kulde i et parforhold. Det gør os usikre og sorgfulde. Hvor hård og selvstændig kan man ikke forsøge at gøre sig, når man føler sig afvist eller svigtet af sin partner? Det kan blive en hverdag, hvor konflikterne aldrig rigtig bliver løst tilfredsstillende, fordi ingen af parterne føler sig forstået i sin smerte.

Sorgen og savnet bliver ofte til en vredesfølelse eller en bitterhed. Den part som mødes med vreden og bitterheden, kan ofte føle sig uretfærdigt behandlet. Savnet og sorgen kommer slet ikke til udtryk, og savnet er derfor svært at imødekomme. Mødet med vreden danner i stedet forsvar, tilbagetrækning eller modangreb. To sårede og skuffede parter kan meget let komme til at sidde fast i et negativt samspil, hvor det bliver meget svært at imødekomme hinanden og blive tætte igen - og det er det jeg gerne vil hjælpe jer med i min klinik for parterapi i Holte. Meget ofte ophører sekslivet også, som ellers er så væsentligt til at forbinde og bekræfte jer i meningen med at være der for hinanden og dette er derfor også et emne vi vil behandle sammen. 

 

   Parterapi der hjælper

Undersøgelser viser, at parterapi hjælper i mere end 80 % af tilfældene. Det primære formål med parterapi er at styrke parrets tilknytning til hinanden og dermed skabe skabe et mere trygt og kærligt parforhold.

Jeg hjælper par med at forstå det negative samspil og de voldsomme følelser, der ligger til grund for deres konflikter. Parterapien skaber en fælles forståelse af savn og længsler i forholdet. Når parret føler sig forstået af hinanden og når de mødes i hinandens sårbarhed, så forsvinder angst, uro og spænding af sig selv. Parret kan begynde, at give hinanden det, de hver især har brug for. Ømhed, kærlighed og tillid genopstår.

At være tæt på en der er så vigtig for os, som vores partner er, indebærer konflikter i hverdagen. Men når den grundlæggende tillid er genskabt efter terapien, vil konflikter være hurtigere overstået og opleves mindre farlige.

 

   Hvordan arbejder jeg med parterapien

I den første session møder I begge op. Vi aftaler målsætningen for terapien og afklarer om i begge er indstillet på at arbejde for jeres forhold. I næste session/ time kommer I hver for sig. Her taler vi om jeres egen baggrund og væsentlige personlige begivenheder, der er af betydning for jeres tilknytningsadfærd og længsler. Med denne dybere forståelse fortsætter sessionerne med jer begge som et par.

Vi finder en typisk konflikt fra hverdagen, som river jer længere fra hinanden. Denne konflikt undersøger vi grundigt for hvad der ligger under af følelser. Alle følelser er her lige værdige og handlingerne hos begge parter derfor også dybt forståelige. Imens vi trevler konflikten op, vil I igen møde jeres følelser. Under terapien sørger jeg for at I bliver forstået af både mig og partneren i den angst for svigt og krænkelser som du oplever.

Arbejdet handler ikke kun om forståelse, men også om at opleve at føle sig beroliget og rummet i sine følelser, når man giver udtryk for dem i terapien. Det gør jeg ved at bremse talen og folde følelsen ud, så nervesystemet når at blive beroliget og så I tør åbne et lag mere. Samtidig er jeg hurtig til at fange alle de små kugler, der uafladeligt sendes afsted imellem de to parter, når der er en konflikt.

Når parret er blevet fortroligt med de konflikter de let havner i og de længsler der ligger bag, starter arbejdet med at skabe nye og mere positive mønstre i parforholdet. Et forhold hvor man siger til og er intime og tætte igen.

 

   Lidt om min teoretiske tilgang til parterapi

I min klinik for parterapi i Holte arbejder jeg ud fra følelsesfokuseret terapi og såkaldt Eft, “emotion focused therapy”. EFT er funderet i klart formulerede koncepter omkring voksen kærlighed og problemer i parforhold. Konceptet er underbygget af empirisk forskning omkring tilknytning mellem voksne og kriser i parforhold. EFT metoden er defineret og beskrevet, så parterapeuten har et “kort”, der viser vejen frem gennem de trin og hændelser, som skaber reelle og vedvarende forandringerne i parforholdet. Hvert trin i terapien er funderet i en viden om, hvad der virker i praksis.

EFT har gennem mere end 20 år været underlagt nøje empiriske undersøgelser, og er godkendt af American Psychological Association (APA) som empirisk understøttet metode til parterapi. EFT er blevet afprøvet med par med mange forskellige former for problemstillinger.

Antallet af sessioner i min klinik for parterapi i Holte/ Kbh k, varierer selvfølgeligt afhængig af omfanget af de problemstillinger i har i jeres parforhold, den individuelle ballast i har med jer, og jeres måde at arbejde på i parterapien. For nogle par er det nok med ganske få sessioner, mens der for andre skal bruges længere tid for at arbejde sig ind til kernen af problemerne. I gennemsnit skal man nok forvente et sted mellem 8-10 og 20 sessioner, hvis man reelt set vil forandre noget i sit parforhold.

 

Har du spørgsmål ang parterapi eller individuel terapi, er du altid velkommen til at kontakte mig på telefon 40 82 15 02.